2023. évi Forgalmi sor emlékváltozatokkal - Forgalmi sor PP

2023. évi Forgalmi sor emlékváltozatokkal - Forgalmi sor PP

2023. évi Forgalmi sor emlékváltozatokkal elnevezésű forgalmi sor PP

A forgalmi sor a PP kivitelű forgalmi érméken kívül tartalmazza az idei évben kibocsátott háromféle forgalmiérme-emlékváltozatot, melyek az alábbiak:

50 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozat az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából
100 forintos forgalmiérme-emlékváltozat a 175 éves Magyar Honvédség tiszteletére
200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozat Petőfi születésének bicentenáriuma alkalmából

A forgalmi sort 2023. december 8-án jelenik meg.

Példányszám: 4000 db

A forgalmi sor a PP kivitelű forgalmi érméken kívül tartalmazza az alábbi, 2023-ban kibocsátott háromféle forgalmi érme-emlékváltozatot is.

2023. évi Országos Mentőszolgálat 50 Ft: A tematikus oldalon a megszokott kerecsensólyom helyett az életmentés nemzetközi szimbóluma, a Konstantin-kereszt ábrázolása látható, kiegészítve Aszklépiosz gyógyítást jelképező – botra tekeredő kígyót ábrázoló – pálcájával. Az élet csillaga, a Konstantin kereszt ágai az életmentés folyamatának elemeit jelképezik, melyek a felismerés, a segélyhívás, az elsősegélynyújtás, a mentőellátás, a szállítás alatti kontroll és a kórházi ellátás. A központi motívum alatt a „75 ÉVES AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT” felirat és a „2023” verési évszám olvasható. Az érme előlapjának szélén található gyöngysorszegélyen belül, körvonallal határolt felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat látható.

2023. évi Magyar Honvédség 100 Ft: Az érme előlapján, a középmezőben – a körgyűrűbe átnyúlva – a Magyar Honvédség emblémájából kiemelt részletek, a karmai között Szent István kardját tartó, kiterjesztett szárnyú turulmadár és a „Magyar Honvédség pajzs” ábrázolása látható, ahol a nemzeti színeket heraldikai sráfozás jelöli. Az érme belső magjában a Magyar Honvédség jelmondata: „A HAZÁÉRT” felirat, a külső körgyűrűben, gyöngysorszegélyen belül, köriratban fent a „MAGYARORSZÁG”, lent a „175 éves a MAGYAR HONVÉDSÉG” felirat, valamint a „2023” verési évszám olvasható.

2023. évi Petőfi 200 Ft: A tematikus oldalon Barabás Miklós Petőfi Sándort ábrázoló portréjának rasztertechnikával megjelenített modern ábrázolása látható. A gyöngysorszegélyen belül, bal oldalon fent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobb oldalon lent, vízszintesen a „2023” verési évszám olvasható. A portréábrázolástól balra, lent a Petőfi Sándor-emlékév hivatalos logójának – a védjegyoltalomra utaló jelzés nélküli – ábrázolása látható. Mindhárom forgalmi pénzérme emlékváltozatának esetében az érme névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő (50, 100 illetve 200 forintos) érme címletoldalával.

Forrás: MNB